3. Kaptan (SSL/2M) ve Telsiz Zabiti (Radio Operator) Sondaj Gemisinde Görev ve Sorumlulukları

Türkiye’de Sondaj Gemilerimizde 3. Kaptan (SSL/2M) ve Telsiz Zabiti (Radio Operator) kadrosunun Türk Personel ile istihdamı sağlanmaktadır. Bu kadrolarda çalışan Zabitlerimize gereken destek verilerek, 2. Kaptan, SDPO-DPO gibi üst kadroların Milli İstihdam ile donatılması için Yöneticilerimiz tarafından titizlikle takip edilerek, gereken ilgi gösterilmelidir. Ayrıca Kanuni gibi bazı Sondaj Gemilerimizde 2nd Mate kadrosu bulunmamakta lakin Chief Mate kadrolarını Türkleştirebilmek için bu kadroların olması elzemdir.

Merak edilen konulardan maaş, çalışma saatleri ve çalışma süresi hakkındaki bilgileri konu başlıkları altında görebilirsiniz.

Bu yazımızda sizlere 3. Kaptan (SSL/2M) ve Telsiz Zabiti (Radio Operator) Sondaj gemilerinde ne gibi görev, yetki ve sorumlulukları var bunları aktaracağız.

Stability Section Leader/2nd Mate (SSL/2M)

Raporlama

SSSL/CM

Denetlenilen Birim

Güverte Departmanı ekibi

Maaş

Günlük $140-$160 civarıdır. Kontrat süresi boyunca maaş ve sigorta günlük olarak devam etmektedir.

Çalışma Saatleri

Günlük 12 saat çalışma ve 12 saat istirahat şeklindedir.

Çalışma Süresi

4-5 haftalık periyotlarda çalışma ve izin şeklindedir.

Görevler ve sorumluluklar

Başlıca sorumluluk ve görevleri şunlardır:

– OIM/M ve SSSL/CM’nin gerektirdiği şekilde sondaj gemisine komuta etmede yardımcı olur.

– Sistemleri, prosedürleri, işlevleri ve operasyonel kapasitesi dahil olmak üzere sondaj gemisine komuta etmeye yardımcı olmak.

– Deniz Operasyonlarının planlanmasını sağlamak ve ayrıca acil müdahale ekibinin mevcudiyetini sağlamak ve fonksiyonla ilgili sorumlulukları alarak OIM/M ve SSSL/CM’den gece ve gündüz emirlerini uygulamak.

– Mevcut kurallara, düzenlemelere ve sözleşme gerekliliklerine uymak için oluşabilecek anlaşmazlıkların kontrolünü sağlamak.

– Operasyonel yetenek/WSOG (Well Specific Operating Guidelines) dahil olmak üzere DP sistemi ile ilgili tüm konularda DPO’ya (SDPO meşgul olduğunda) rehberlik eder ve denetler.

– Malzeme, yük ve teçhizatın güvenli bir şekilde yüklenmesini, boşaltılmasını ve depolanmasını, tehlikeli, patlayıcı ve radyoaktif yüklerin uygun şekilde istiflenmesini ve bağlanmasını sağlar.

– Stabilite ve balast yönetim planının SSSL/CM talimatlarına göre tutulduğundan emin olur.

– Yangınla mücadele ve can kurtarma ekipmanlarının uygun bakımını kontrol etmek

– Telsiz Operatörünü ve helikopteri helidek üzerinde karşılaması gereken tüm mürettebatın ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uygunluğunu denetlemek ve sağlamak.

– OIM/M ve SSSL/CM’ye yasal, klas, bayrak, denizcilik otoritesi, düzenleyici kurumlar, çalışma bakanlığı ve müşteri belgelerinin düzenlenmesi ve sürdürülmesinde yardımcı olur.

– Gemi stabilitesini SSSL/CM talimatlarına göre takip eder.

– SSSL/CM talimatlarına göre balastlama ve balast boşaltma işlemlerini denetlemek.

– OIM/M ve SSSL/CM’ye sondaj operasyonları sırasında teçhizata komuta etme ve kontrol etmede yardımcı olur.

– Uygun şekilde depolanmaları, bağlanmaları, etiketlenmeleri ve ilgili yönetmeliklere göre tanımlanmaları için sondaj gemisinde ekipman ve malzeme kontrolünü denetler.

– Sondaj, kargo yükleme ve boşaltma ve diğer işlemleri takip eder.

– Bakım işlemlerini yönlendirir ve takip eder.

– Köprüüstü, kırlangıç ve yakın bölgelerdeki güvenlik ve can kurtarma ekipmanlarını takip eder. Ayrıca, LSA ekipmanıyla ilgili PM’lerle ilgili olarak DPOS ve ADPOS’u denetler.

– Sorumluluğundaki SMS belgelerini kontrol eder.

– Nitelikleri dahilinde amirinin verdiği diğer tüm görevleri yerine getirir.

Radio Operator

Raporlama

OIM/M

Denetlenilen Birim

Yok

Maaş

Günlük $110-$130 civarıdır. Kontrat süresi boyunca maaş ve sigorta günlük olarak devam etmektedir.

Çalışma Saatleri

Günlük 12 saat çalışma ve 12 saat istirahat şeklindedir.

Çalışma Süresi

4-5 haftalık periyotlarda çalışma ve izin şeklindedir.

Görevler ve sorumluluklar

Telsiz Operatörü, GMDSS ekipmanının çalıştırılmasından ve bakımından sorumludur.

Başlıca sorumluluk ve görevleri şunlardır:

– Dış ve iç iletişimi yürütmek.

– OIM/M tarafından talimat verildiği şekilde Shore Base ve acil durum koordinasyon merkezleri ile iletişim kurar.

– OIM/M tarafından talimat verildiği şekilde Radio Silence sırasında telsiz ekipmanını kapatır.

– Gemiye gelen helikopterlerin, acil durumlarda konumlarını ve tahmini konumlarını bilmek ve belirlemek için kalkıştan inişe kadar temas halinde olmak.

– Helikopter pilotunu iniş yetkilerinden ve meteorolojik koşullardan haberdar ederek, uçuş faaliyetlerini kaydeder.

– Acil durumlarda OIM/M tarafından talimat verildiği şekilde diğer gemilere destek sağlamak için uluslararası yardım frekanslarına göre hareket eder.

– GMDSS kayıt defterindeki kayıtları tutar.

– İkmal botlarını güvenlik tatbikatları, telsiz susturmaları ve helikopter operasyonları hakkında güncel bilgileri tutar, referans olması için bu faaliyetlerin geçmişini kayıt altına alır.

– Helikopter operasyonları sırasında, helikopter operasyon şirketi tarafından belirlenen uygun frekansta iletişimi takip eder.

– Geçerli operasyonel ve güvenlik standardının korunması için rüzgar koşulları, meteorolojik koşullar, teçhizat konumu ve devam eden faaliyetler hakkında helikopter trafiğini bilgilendirir.

– Uygun iletişim ekipmanı kullanarak, emniyet, helikopter operasyonları, telsiz sessizliği ve diğer önemli konular hakkında düzenli ve profesyonel duyurular yapar.

– İlgili faaliyetlerin düzgün ve güvenli bir şekilde uygulanabilmesi için helikopter inerken OIM/M’yi, helidek ekibini ve diğer destek personelini bilgilendirir.

– Telsiz ekipmanı aracılığıyla yapılan ve tespit edilen iletişim ve kayıtlara göre, sondaj gemisinin yakınındaki acil durumlar hakkında OIM/M’yi bilgilendirir.

– POB’yi (Gemideki İnsanlar) günceller, acil durumlarda aksiyon organizasyonunu desteklemek için gemideki departman liderlerine, Personel Lojistiğine, Personel ve Organizasyona ve QHSE’ye gönderir.

– Ekstra saatler, tatiller, işlev farklılıkları, devamsızlıklar, tatiller dahil olmak üzere zaman çizelgeleri düzenler ve analiz ve işleme için ilgili departmana gönderir.

– Mürettebat değişikliklerinin ve acil durum programlarının programlanmasında Malzeme Koordinatörüne ve OIM/M’ye yardımcı olur.

-Yaşam mahalinde mürettebatın yerleşim ve kamara planlamasını yapar.

-Kamaralar ile ilgili mürettebattan gelen eksiklik bildirilerini Campboss, Makine ve QHSE gibi ilgili departmanlara alınacak aksiyonları bildirir.

– Mürettebat üyeleri ve üçüncü taraf personel için manifestolar düzenler.

– Acil bir durumda anında teması sağlamak için telsiz ekipmanını havacılık ve denizcilik acil durum frekanslarında tutar.

– Nitelikleri dahilinde amirinin verdiği diğer tüm görevleri yerine getirir.

(92)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
DON'T MISS OUT!
Subscribe To Our Newsletter
icon
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Select your currency
Turkish lira
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop