Offshore Electrical Departmant

ET olarak çalışmak için gereken nitelikler aşağıdaki gibidir;

Teknik veya mühendislik alanında derece veya eşdeğer eğitim ve deneyim.
2-3 yıl minimum Offshore gemisi (OSV) deneyimi gerekebilir.
Gemiadamı cüzdanı ve ET Lisansı
Word ve Excel ağırlıklı Microsoft Office Suite deneyimi.

Maintenance of Dynamic Positioning Systems ve DP Awareness course sertifikasına sahip olmanız gerekebilir. (Bu Kurs $1000 civarındadır.)

Ayrıca BOSIET-HUET-FOET sertifikalarını da almanız gerekecektir. (Linke tıklayarak gereklilikleri ve şartları inceleyebilirsiniz.)

High Voltage and Low Voltage deneyimi.

Harsh Environment deneyimi

Hazardous Area Equipment Eğitimi gerekebilir.

ET için ortalama aylık maaş $4,200 /month civarındadır.

Tüm bu sertifikaları Online olarak almak mümkün müdür? Kurs merkezleri ile görüşülerek netleştirilebilir.

Offshore Gemilerimizde ve yüzer platformlarda çalışma şartları yoğun olup günlük çalışma saati 12-14 saati bulmaktadır.

Offshore Gemilerimizde çalışmak için başvuru yapacağınız yerleri Offshore Gemilerimiz linkine tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.

Offshore da Elektrik Departmanında çalışan personelin üstten asta doğru görev akışı ve iş tanımlamaları ile ilgili yazıyı aşağıda inceleyebilirsiniz.

Electrical Supervisor

Reporting to

CE/TSL

Supervising

Senior Electrician, Electrician, Senior Electronic Technician, Electronic Technician

Görevler ve sorumluluklar
Electrical Supervisor, yönetmeliklerde, kodlarda, üretici tavsiyelerinde ve güvenlik prosedürlerinde yer alan gereksinimlere göre elektrik ve elektronik sistemlerin kurulumunu, bakımını ve onarımını yönetir ve yönlendirir.

Başlıca sorumluluk ve görevleri şunlardır:

 • Bakım Yönetim Sistemleri üzerindeki elektrik ve elektronik bakım okumalarının ve testlerinin kayıtlarını tutmak, böylece ünite elektro ve elektronik sistemleri ve bileşenlerinin bakım geçmişini ve takibini sağlamak.
 • Sorunları belirlemek için ekipman üzerinde gerekli testleri koordine etmek ve uygulamak.
 • Malzeme envanterini gerçekleştirmek ve belgelemek.
 • Değişim Yönetimine (MOC) uyumu sağlamak,
 • Elektrik ve elektronik sistemler ve bileşenler üzerindeki tüm kurulum, kalibrasyon ve modifikasyonların uygun şekilde gerçekleştirildiğinden ve belgelendiğinden emin olun.
 • Gemideki tüm departmanlara teknik destek, endüstriyel ve evsel elektrik ve elektronik hizmetleri sağlamak.
 • Üçüncü şahıs ekipmanı da dahil olmak üzere, gemideki tüm elektrikli ve elektronik ekipmanın uygun şekilde sertifikalandırıldığından ve yönetmelikler, kodlar ve güvenlik prosedürlerindeki gerekliliklere uygun olduğundan emin olun.
 • Test ekipmanı ve aletlerinin kalibrasyonunu ve bakımını denetlemek.
 • Elektronik sistemlerdeki bakım ve onarımları denetlemek ve izlemek.
 • Elektrik sistemleri ve ekipmanları ile elektronik bileşenler üzerinde günlük denetim ve bakımı koordine etmek. Aşırı ısınma, temizlik ve atık olup olmadığını kontrol edin.
 • Bakım yönetim sistemindeki programa göre düzenli bakım planlayın ve teknik ekiple uygulanmasını koordine edin.
 • Emrinizde çalışanların yüksek gerilim ve elektrik sistemlerini içeren işleri uygulamak için uygun şekilde eğitilmelerini sağlayın.
 • Personel alımı, transferleri, terfileri ve işten çıkarmaları için bilgi ve tavsiyeler sağlamak.
 • Eğitim etkinliğini değerlendirerek, doğrudan sorumluluğu altındaki personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek;

Senior Electrician

Reporting to
Electrical Supervisor

Supervising
Electrician

Görevler ve sorumluluklar
Senior Electrician, elektrik sistemlerinin kurulumunu, bakımını ve onarımını yönetir ve yönlendirir.

Başlıca sorumluluk ve görevleri şunlardır:

 • Elektrik departmanının yönetilmesine yardımcı olmak.
 • Elektrik sistemlerinin performansını ve güvenilirliğini artırmak için önerilerde bulunmak.
 • Sorunları belirlemek ve ayarlamalar yapmak için ekipman üzerinde gerektiği gibi koordine edin ve düzenli testler yapın.
 • Üretici prosedürlerine uygun olarak elektriksel izolasyon gerçekleştirin.
 • Kapattıktan sonra teçhizat gücünü geri yükleyin.
 • Uygun envanter tutmak ve yedek parça rotasyonunu sağlamak için kayıtları tutun ve yedek parça isteyin.
 • Elektrikli ekipmanların kullanımını izleyerek, kapasite ve performans bilgilerini yorumlamak
 • Gemi çizimlerini güncelleyin veya yapılan işe göre değişiklik tavsiye edin.
 • Kullanımını ve sorumluluğunu sağlamak için elektrik üretim ve dağıtım ekipmanlarını işletmek, bakımını yapmak ve onarmak.
 • Üçüncü şahıs ekipmanı da dahil olmak üzere, gemideki tüm elektrikli ekipmanın uygun şekilde sertifikalandırılmış olup olmadığını ve yönetmelikler, kodlar ve güvenlik prosedürlerindeki gerekliliklere uygun olup olmadığını kontrol edin.
 • Üreticinin talimatlarına ve güvenlik prosedürlerine göre iletişim ve alarm sensörleri ve sistemleri, ekipman ve araçları test edin, kalibre edin ve bakımını yapın.
 • Elektrik ekipmanını yapılandırın, değiştirin, ayarlayın ve test edin, okumalar yapın ve tesisleri, elektrik şemalarını, izometrik şemaları, kablo şemalarını ve teknik kılavuzları yorumlayın.
 • Elektrik sistemlerindeki bakım ve onarımları yönlendirir ve denetler.
 • Elektrik sistemleri, ekipmanları ve bileşenlerinde denetim ve düzenli bakımı koordine edin.
 • Gerçek veya potansiyel arızayı önlemek için anahtarlarda, transformatörlerde ve devre izolasyonunda operasyonel parametreler oluşturun.
 • Bakım Sisteminde önleyici ve düzeltici bakım kayıtları, elektrik izolasyonu, bilgi, referans, okumalar ve testler tutun.
 • Nitelikleri dahilinde amirinin verdiği diğer tüm görevleri yerine getirir.

Electrician

Reporting to

Electrical Supervisor

Supervising

N/A

Görevler ve sorumluluklar
Electrician, tüm elektrik sistemlerini ve ekipmanını güvenli koşullarda ve çalışır durumda tutar.

Başlıca sorumluluk ve görevleri şunlardır:

 • Elektrik sistemlerinin bakımını uygulamak ve/veya izlemek.
 • Elektrik sistemlerinde düzenli bakım yapın.
 • Güç üretim ve dağıtım ekipmanlarını çalışır ve güvenilir olduklarından emin olmak için çalıştırın, bakımını yapın ve onarın.
 • Kapattıktan sonra teçhizat gücünün geri yüklenmesine yardımcı olun.
 • Bakım sistemine göre düzenli bakım yapmak ve bunları Elektrik Şefi ve diğer departman liderleri ile koordine etmek.
 • Test ekipmanlarını ve araçlarını kalibre edin, bakımını yapın ve onarın.
 • Talimatlara göre düzenli bakım yapın ve bunları Şef Elektrikçi ve diğer departman liderleriyle koordine edin.
 • Üreticinin talimatlarına ve güvenlik prosedürlerine göre iletişim, alarm, sensörleri ve sistemleri, ekipman ve araçları test edin, kalibre edin ve bakımını yapın.
 • Ekipmanın eksiksiz bir bakım geçmişini tutmak için önleyici ve düzeltici bakım kayıtlarını, elektrik izolasyonunu, bilgileri, referansları, okumaları ve testleri Bakım Sisteminde tutun.
 • Nitelikleri dahilinde amirinin verdiği diğer tüm görevleri yerine getirir.

Senior Electronic Technician

Reporting to
Electrical Supervisor

Supervising
Electronic Technician

Görevler ve sorumluluklar
Şef Elektronik Teknisyeni, elektronik sistemlerin düzenlemeler, kodlar, üreticinin tavsiyeleri ve güvenlik prosedürlerindeki gereksinimlere göre kurulum, bakım ve onarımını yönetir ve yönlendirir.

Başlıca sorumlulukları şunlardır:

 • Elektronik departmanının yönetilmesine yardımcı olmak.
 • Elektronik sistemlerin performansını ve güvenilirliğini artırmak için önerilerde bulunmak.
 • Sorunları belirlemek ve ayarlamalar yapmak için ekipman üzerinde gerektiği gibi koordine edin ve düzenli testler yapın.
 • Üretici prosedürlerine uygun olarak elektriksel izolasyon gerçekleştirin.
 • Kapattıktan sonra teçhizat gücünü geri yükleyin.
 • Uygun envanter tutmak ve yedek parça rotasyonunu sağlamak için kayıtları tutun ve yedek parça isteyin.
 • Elektronik ekipman kullanımını izleyerek, kapasite ve performans bilgilerini yorumlamak
 • Gemi çizimlerini güncelleyin veya yapılan işe göre değişiklik tavsiye edin.
 • Kullanımını ve sorumluluğunu sağlamak için elektrik üretim ve dağıtım ekipmanlarını işletmek, bakımını yapmak ve onarmak.
 • Üçüncü şahıs ekipmanı da dahil olmak üzere, gemideki tüm elektronik ekipmanın uygun şekilde sertifikalandırıldığını ve yönetmelikler, kodlar ve güvenlik prosedürlerindeki gerekliliklere uygun olup olmadığını kontrol edin.
 • Üreticinin talimatlarına ve güvenlik prosedürlerine göre iletişim, alarm, sensörleri ve sistemleri, ekipman ve araçları test edin, kalibre edin ve bakımını yapın.
 • Elektronik ekipmanı yapılandırın, değiştirin, ayarlayın ve test edin, okumalar yapın ve tesisleri, elektronik şemaları, izometrik şemaları, kablo şemalarını ve teknik kılavuzları yorumlayın.
 • Elektronik sistemlerdeki bakım ve onarımları yönlendirir ve izler.
 • Elektronik sistemler, ekipman ve bileşenler üzerinde denetim ve düzenli bakımı koordine edin.
 • Gerçek veya potansiyel arızayı önlemek için anahtarlarda, transformatörlerde ve devre izolasyonunda operasyonel parametreler oluşturun.
 • Bakım Sisteminde önleyici ve düzeltici bakım kayıtları, elektrik izolasyonu, bilgi, referans, okumalar ve testler tutun.
 • Nitelikleri dahilinde amirinin verdiği diğer tüm görevleri yerine getirir.

Electronic Technician

Reporting to
Electrical Supervisor

Supervising
N/A

Görevler ve sorumluluklar
Elektronik Teknisyeni, elektronik sistemleri düzenleyici gereksinimlere, güvenlik prosedürlerine ve Şef Elektronik Teknisyeni talimatlarına göre kurar, bakımını yapar ve onarır.

Başlıca sorumluluk ve görevleri şunlardır:

 • Elektronik sistemlerin kurulumunu gerçekleştirmek ve/veya izlemek.
 • Elektronik sistemlerde belirtilen bakımları yapmak.
 • Elektronik ekipmanı yapılandırın, değiştirin ve test edin, okumalar yapın ve tesisleri, şemaları, izometrik diyagramları ve kablo şemalarını ve teknik kılavuzları yorumlayın.
 • Dinamik Konumlandırma, BOP denizaltı ekipmanı, sondaj enstrümantasyonu ve elektronik bileşenler, iletişim, veri toplama, bilgisayarlar ve navigasyon ekipmanı dahil olmak üzere elektronik sistemlerin bakım ve onarımına yardımcı olun.
 • Test ekipmanlarını ve araçlarını kalibre edin, bakımını yapın ve onarın.
 • Talimatlara göre düzenli bakım yapın ve Şef Elektronik Teknisyeni ile birlikte koordine edin.
 • Aşırı ısınma, temizlik ve genel bozulma ile ilgili elektronik sistemleri ve bileşenleri inceleyin ve bakımını yapın.
 • Ekipman performansını kontrol edin ve kullanımını izleyin. Gerçek veya olası arızaları belirlemek ve önlemek için Şef Elektronik Teknisyeni ile birlikte elektronik sistemler, ekipman ve bileşenler üzerinde günlük denetim ve bakım uygulayın.
 • Uygulanan tüm elektronik bakımın yanı sıra bakım sistemlerine ilişkin okuma ve testlerin kayıtlarını girin ve saklayın.
 • Nitelikleri dahilinde amirinin verdiği diğer tüm görevleri yerine getirir.

HAZIRLAYAN
ÇAĞLAR ASLAN
UZAKYOL 2. KAPTAN
/SDPO

(10)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Yorum
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
elc.tec.off.fd

Ellerinize sağlık Çağlar bey aklımızdaki tüm sorulara yanıt oldunuz, çalışmalarımızın devamını diliyorum.

DON'T MISS OUT!
Subscribe To Our Newsletter
icon
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Select your currency
Turkish lira
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop